0555 886 94 60
0212 872 25 26
info@acildurum.istanbul
Pzt-Cmt:09:00-18:00
 
Acil Durum Öncesinde alacağınız EĞİTİM sizi hayata bağlar..!
 
ACİL DURUM YÖNETMELİĞİ
İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
MADDE 5 – (1) İşverenin acil durumlara ilişkin yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek ve çalışan ile çalışma çevresini etkileyecek acil durumları önceden değerlendirerek muhtemel acil durumları belirler.
b) Acil durumların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır.
c) Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapar.
) Acil durum planlarını hazırlar ve tatbikatların yapılmasını sağlar.
d) Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda çalışanı görevlendirir ve her zaman hazır bulunmalarını sağlar.
e) Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar.
f) Acil durumlarda enerji kaynaklarının ve tehlike yaratabilecek sistemlerin olumsuz durumlar yaratmayacak ve koruyucu sistemleri etkilemeyecek şekilde devre dışı bırakılması ile ilgili gerekli düzenlemeleri yapar.
g) Varsa alt işveren ve geçici iş ilişkisi kurulan işverenin çalışanları ile müşteri ve ziyaretçi gibi işyerinde bulunan diğer kişileri acil durumlar
BİNALARIN YANGIN KORUNMASI HAK. YÖNETMELİK
ACİL DURUM NEDİR ?
Ani olarak gelişen ve olumsuz etkilerini en aza indirmek için hızlı müdahale gerektiren olaylara ACİL DURUM denir.
Genel Olarak; 
Deprem, Yangın, İş Kazaları, Sel-Su Basması, Sabotaj ve Fırtına Çığ Düşmesi, Genel Elektrik ve İletişim Kesintileri, Savaş, Nükleer  ve Siber Saldırı gibi olaylardır.
Bunların Sonucunda;
İnsan kayıp ve Ölümleri, Kazalar ve Sakat kalmalar, Maddi kayıplar, Toprak ve Hayvan kaybı, Salgın hastalıklar, Toplumsal koruku ve panik oluşur. 
İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ
İLKYARDIM SERTİFİKASI YASASI
İlkyardımcı ve zorunlu ilkyardımcı istihdamı
Sağlık Bakanlığı ( 29 .07.2015 / 29429 sayılı R.G. )
Az Tehlikeli işlerde; 20 kişide 1, Tehlikeli iş yerlerinde; 15 kişide 1 ve Çok Tehlikeli iş yerlerinde; 10 kişide 1 kişinin ilk yardım eğitimi alması ve Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen sınava katılarak, İlk yardımcı Sertifikası alması zorunlu kılınmış ve Acil Durumlar Ekiplerinde İlkyardımcı olarak görev almaları gerekmektedir.

İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ

Müeyyideler
Madde 29 - Bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara uymayanlar ile yasaklara aykırı hareket edenlere bu Yönetmelikte öngörülen müeyyideler uygulanır. Bunlar, cezai ve hukuki sorumlulukları bakımından genel hükümlere tabidir. İlkyardımcı bulundurmayan kurum ve kuruluşlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 295 inci maddesi hükmü doğrultusunda işlem yapılır.

6331 SAYILI, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

İşveren ile Çalışanların Görev, Yetki ve Yükümlülükleri
Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım
MADDE 11 – (1) İşveren;
c) Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirir, araç ve gereçleri sağlayarak eğitim ve tatbikatları yaptırır ve ekiplerin her zaman hazır bulunmalarını sağlar.
ç) Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar.

Teftiş ve idari Yaptırımlar

İdari para cezaları ve uygulanması
MADDE 26 – (1) Bu Kanunun;
d) 11 nci maddesi hükmüne aykırı hareket eden işverene, uyulmayan her bir yükümlülük için binbeşyüzkırkbeşTürk Lirası, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktarda (1.545.-TL) idari para cezası verilir.
ACİL DURUM EKİPLERİ ?
EKİP AMİRİ (  En az 1 kişi )
1. HABERLEŞME EKİBİ ( En az  2 Kişi)
2. KURTARMA EKİBİ      ( En az  3 Kişi)
3. SÖNDÜRME EKİBİ      ( En az 3 Kişi )
4. İLKYARDIM EKİBİ       ( En az 2 Kişi )
ADRES
İ.O.S.B. Mah. 20. Cad.
Çorapçılar Sanayi Sitesi. Sosyal Tesisler A Blok No: 11
BAŞAKŞEHİR / İSTANBUL
TELEFON
0212 872 25 26
E-POSTA
info@acildurum.istanbul
CEP TELEFONU
0555 886 94 60
Copyright © 2018 - acildurum.istanbul  >> Bütün Hakları Saklıdır.